Davranış Kuralları ve Etik Politikası

Davranış Kuralları ve Etik Politikası

 
 
 
   
DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK POLİTİKASI  CODE OF CONDUCT & ETHICAL POLICY
   
Davranış Kuralları, Dinarsu çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında sahip olmaları gereken müşterek değerler ve etik standartları ifade etmektedir. The Code of Conduct denotes common values and ethical requirements employees must comply with in the course of their work in Dinarsu.
Çalışanlarımızdan, tüm bireylerin kişisel haysiyetini, mahremiyetini ve kişilik haklarını gözetmelerini beklemekteyiz. Şirketimiz bünyesinde yaş, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, ırk ve din temelli olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa; tacize; herhangi bir tahkir edici davranışa; yıldırmaya, şiddete veya tehdide müsamaha gösterilmemektedir. We expect all employees to observe every individual’s personal dignity, privacy and personality rights. We do not tolerate any discrimination on grounds of age, sex, ethnic origin, nationality, political opinion, race and religion; harassment or insulting behavior, any intimidation or violence.
Tüm çalışanlarımızın, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları; kişisel menfaatleri için Dinarsu bünyesindeki işlerinden ve pozisyonlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Çalışanların rüşvet alma/verme benzeri bir yolsuzluk yapmaları, Dinarsu'nun herhangi bir Gizli Bilgisini ve/veya Ticari Sırrını ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır. All the company members should clearly segregate between their professional and private matters. They must not take advantage of their jobs and positions in Dinarsu for personal benefit. All the company members are strictly prohibited from divulging any Confidential Information and/or Trade Secrets of Dinarsu. Bribery and corruption are unacceptable.
Yaptığımız tüm işlerde çevreye ve topluma duyarlı olmayı; bütün bireylerin haklarına saygılı etik bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz. We are committed to an ethical and responsible conduct in all of our operations; with respect for the rights of all individuals, environment and the society.
Davranış kurallarımız tüm çalışanlarımızın yanı sıra, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve alt işverenlerimiz için de esas alınması gereken standartlardır. Bu standartlara uyulmadığı takdirde, Dinarsu söz konusu kişi ve kurumlar ile iş ilişkisini sona erdirebilir veya belirli bir süre ara verebilir. The standards in this Code of Conduct applies to our clients, partner organizations and sub-contractors besides our employees. In case the provisions of this Code of Conduct are not complied with these stakeholders, Dinarsu may terminate or halt its relationship with them.
FRM290     Yayın Tar: 26.12.2014        Rev.01       Rev.Tar: 20.08.2019  
   
   
Hazırlayan Onaylayan